Kategorija: <span>Zapošljavanje</span>

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “ŠJORA ZA OTOK III” kodni broj: SF.3.4.11.01.0292

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „ŠJORA ZA OTOK III”, KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 07. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0292 od 13. ožujka 2024. godine te odredbi Statuta od 04.11.2019 Lokalne akcijske grupe „Mareta“, Lokalna akcijska grupa „Mareta” zastupana po dopredsjedniku Borjan Andrija Peša, objavijuje:

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„ŠJORA ZA OTOK III- Kodni broj: SF.3.4.11.01.0229, kroz otvoreni (trajni) poziv „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE”
za obavljanje poslova na projektu „ŠJORA ZA OTOK III” na radno mjesto Pružatelj/ica usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama prima se 10 radnika/ca. U okviru projekta svaki pružatelj/ica usluge pruža uslugu potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine mjesečno.
Trajanje radnog odnosa: 33 (trideset tri) mjeseca uz probni rok na 3 (tri mjeseca). Ukupan broj radnika/ca koji se traži: 10 radnik/ca.

Dokumentacija

Oglas za posao_ŠJORA ZA OTOK III

Obrazac prijave_ŠJORA ZA OTOK III

Izjava o davanju suglasnoti

Rezultati zapošljavanja na radnom mjestu na određeno vrijeme

Na temelju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Šjora za
otok, objavljenog dana 20. lipnja 2023. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Područni ured Zadar, internetskim stranicama LAG-a Mareta, nakon izvršene obrade i analize
zaprimljenih prijava, utvrđeno je da se za uključivanje u projekt, edukaciju i prijam u radni
odnos na određeno vrijeme odabiru slijedeće kandidatkinja koje ispunjava uvjete:
1. Branka Budanović iz Zadra

 

Detaljne informacije u Odluci u prilogu.

Odluka zaposljavanje odredjeno vrijeme