Karta područja

Grafički prikaz teritorija LAG-a

LAG Mareta predstavlja zajedničku razvojnu mikro regiju osnovanu prema LEADER načelima na području zadarskih otoka i priobalja. Obuhvaća geografsko područje općina Preko, Kali, Kukljica, Sali i Privlaka te Grada Nina i ruralnih naselja Grada Zadra – otoci Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Silba i Olib te naselja Kožino i Petrčane. Obuhvaća 41 naselje u kojima, prema popisu stanovništva iz 2011.g., živi 15.875 stanovnika. U LAG-u se nalazi i 13 naseljenih otoka što je čak 28% naseljenih otoka u Hrvatskoj.

LAG Mareta