Nadzorni odbor

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA LAG-a MARETA

 

Naziv institucije/organizacije – člana LAG-a   Imenovani predstavnik
Grad Zadar   Mate Pinčić
Zavičajna udruga Sv. Nikola   Stanislav Kleva
OPG Čmelić Dubravka   Dubravka Čmelić