Statut i opći akti LAG-a Mareta

STATUT

Ovim Statutom Udruge LOKALNE AKCIJSKE GRUPE MARETA (u daljnjem tekstu Udruga) reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja; o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju, o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i razrješenja, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja udruge te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Statut LAG Mareta od 3.10.2019.

 

OPĆI AKTI LAG-a

Odluka o visini godišnje članarine

Pravilnik o jednostavnoj nabaviPravilnik o materijalnom i financijskom poslovanju LAG-a 2022.

Pravilnik LAG-a o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Pravilnik o uredskom poslovanju LAG-a

Pravilnik za odabir projekata na natjecajima LAGa Mareta

Izmjene i dopune Pravilnika za odabir projekata na natjecajima LAG-a Mareta

Odluka 2. izmjena i dopuna Pravilnika za odabir projekata na natjecajima LAG-a Mareta u svrhu provedbe LRS

 

ODLUKE

Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o visini članarine u LAG-u Mareta