1. LAG natječaj TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

NATJEČAJ JE ZATVOREN.

REZULTATI NATJEČAJA OBJAVLJENI SU NA DNU STRANICE.

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Lokalna akcijska grupa „Mareta“ na dan 30. svibanj 2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS LAG-a „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

 

Lokalna akcijska grupa „Mareta“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Mareta“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 165.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 111.292,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište/prebivalište na podučju LAG-a „Mareta“, što uključuje općine Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali te Grad Nin i slijedeća ruralna naselja Grada Zadra: Brgulje, Ist, Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premuda, Rava, Silba, Veli Iž i Zapuntel.

Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 13.06. – 13.07.2018. godine.

OBAVIJEST

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

PISANI UPITI:
Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: info@lagmareta.hr u razdoblju od 30. svibnja do 12. lipnja 2018. godine.

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lagmareta.hr i ažurirani periodično, a najkasnije u roku od sedam (7) dana od zaprimanja pojedinog upita.

 

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku:

LAG natječaj 1.1.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

 

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. EVPG kalkulator

Obrazac E. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Obrazac F. Izjava o bespovratnim sredstvima

 

Prilozi – upute za prijavitelje:

Prilog I. Popis natječajne dokumentacije

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Prilog V. Pravilnik za odabir projekata na natjecajima LAG-a “Mareta”

 

Odgovori na pitanja korisnika:

Pitanja i odgovori LAG natječaj 1.1.1

Prezentacije za dionike:

INFO dan prezentacija_LAG natjecaj 1.1.1

OPG porezne obveze_RIF-Savjetodavna_02.2018

ZAKON O OPG-u – što donosi novi zakon

 

Stručna služba LAG-a održati će info dane za potencijalne prijavitelje u razdoblju do 12. lipnja sukladno slijedećem rasporedu:
Silba – nedjelja 03. lipanj, 11-13 sati
Zadar – COIN centar, utorak 05. lipanj, 9:30-13:30 sati
Nin – Višeslavov trg, četvrtak 07. lipanj, 14-18 sati

 

REZULTATI 1. LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1 “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Na 1. LAG natječaju LAG-a Mareta TO 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” donešeno je 9 Odluka o odabiru projekta, za slijedeće nositelje projekata:

  1. OPG Jurica Ušalj, Sali
  2. OPG Ana Milić, Sali
  3. OPG Dubravka Čmelić, Rava
  4. OPG Sadeta Begović-Kleva, Olib
  5. OPG Branko Kolega, Poljana
  6. OPG Miljenko Jurin, Preko
  7. OPG Ivan Orlić, Sali
  8. OPG Romeo Beretin, Žerava
  9. OPG Anka Zekanović, Poljica Brig

Više detalja o projektima za koje su izdane Odluke o odabiru (naziv projekta i njegov kratak opis, dodijeljeni broj bodova, intenzitet potpore te iznos potpore) možete preuzeti u slijedećem dokumentu Popis odobrenih projekata TO 1.1.1 LAG Mareta.