9. LAG natječaj TO 1.1.3. Potpora mladim poljoprivrednicima

Lokalna akcijska grupa Mareta na dan 21. siječnja 2022. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. Potpora mladim poljoprivrednicima, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Mareta 2014.-2020. godine. Cilj Natječaja je razvoj prepoznatljivosti područja LAG-a Mareta jačanjem konkurentnosti i održivog gospodarstva lokalne zajednice.

Ukupni raspoloživi iznos potpore je 667.125,00 HRK.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA:  7. veljače – 8. ožujka 2022. godine

Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni prijavitelji mogu postavljati putem e-maila: info@lagmareta.hr do 21. veljače 2022. godine. Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na službenoj stranici LAG-a www.lagmareta.hr.

RADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE

  • Sali – 21.01.2022. u 12.00 sati u zgradi Općine Sali
  • Preko – 2.02.2022. u 14.30 sati u POU Dom na žalu, Magazin 5
  • Nin – 4.02.2022. u14.00 sati u Baroknoj kući, Ulica Petra Zoranića 1

INFORMACIJE I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

OBAVIJEST

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

RANG LISTA

IZMJENE I DOPUNE 23.02.2022.

IZMJENE I DOPUNE 15.02.2022.

PITANJA I ODGOVORI

OBRASCI

PRILOZI

UPUTE ZA PRIJAVITELJE