O nama

LAG MARETA ukratko

ukupni broj stanovnika: 87.914

broj stanovnika ruralnog područja LAG-a:16.443

površina: 451,08 km2 (bez morske površine)

broj JLS: 7

Gradovi: Nin, Zadar

Općine: Kali, Kukljica, Privlaka, Preko, Sali

 

LAG Mareta predstavlja zajedničku razvojnu mikro regiju osnovanu prema LEADER načelima na području zadarskih otoka i priobalja. Obuhvaća geografsko područje općina Preko, Kali, Kukljica, Sali i Privlaka te Grada Nina i Zadra. Obuhvaća 44 naselja u kojima, prema popisu stanovništva iz 2011.g., živi 87.914 stanovnika. U LAG-u se nalazi i 13 naseljenih otoka što je čak 28% naseljenih otoka u Hrvatskoj.

Glavni cilj LAG-a Mareta je pokretanje i podrška ukupnom ruralnom razvoju na teritoriju kojeg obuhvaća, uz promicanje višedioničkog i višesektorskog pristupa razvoju. Naši članovi su sve općine i gradovi koj se nalaze u geografskom obuhvatu LAG-a, zatim ostale javne ustanove, gospodarski sektor – tvrtke, zadruge, obrti, poljoprivredna gospodarstva te civilni sektor, odnosno udruge i fizičke osobe.

Razvojna vizija

LAG Mareta je atraktivno područje uravnoteženog, inovativnog i održivog razvoja, prepoznatljive i očuvane kulturne i prirodne baštine, s čvrstom poveznicom otoka s kopnom, te visoke kvalitete života svojih stanovnika.

U provedbi LEADER/CLLD pristupa u Hrvatskoj, LAG Mareta je jedan od uspješno akreditiranih na svim dosadašnjim natječajima:

  • IPARD Mjera 202 „Priprema i provedba lokalne strategije ruralnog razvoja“ - jedan od 42 akreditiranih LAG-ova
  • Provedba Mjere 19 LEADER - CLLD Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
    • Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ - izrađena i prijavljena Lokalna razvojna strategija LAG-a Mareta 2014-2020
    • Podmjera 19.2 "Provedba operacija unutar CLLD strategije" - jedan od 54 akreditiranih LAG-ova
    • Podmjera 19.3 "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a"
    • Podmjera 19.4 "Tekući troškovi i animacija"

 

RAZVOJNI CILJEVI I PRIORITETI U PROVEDBI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

Lokalna razvojna strategija LAG-a Mareta 2014-2020 (Program ruralnog razvoja) - Strateški ciljevi i prioritetne mjere:

1. Razvoj prepoznatljivosti područja LAG-a Mareta jačanjem konkuretnosti i održivog gospodarstva lokalne zajednice

1.1. Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava

1.2 Potpora održivom korištenju i očuvanju prostorne razvojne resursne rekreacijske osnove LAG-a

2. Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinergijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a

2.1 Potpora razvoju javne društvene infrastrukture

2.2 Potpora aktivnostima suradnje i umrežavanja unutar i izvan područja LAG-a

2.3 Potpora lokalnom razvoju vođenog lokalnom zajednicom

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Mareta u predpristupnom IPARD programu ima definirane slijedeće razvojne ciljeve:

1. Povećanje konkurentnosti glavnih gospodarskih djelatnosti na području LAG-a

2. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života

3. Razvoj infrastrukture i zaštita prirode i okoliša

4. Upravljanje razvojem

5. Promocija LAG područja

 

ČLANSTVO U MREŽNIM ORGANIZACIJAMA

LAG Mareta je članica LEADER mreže Hrvatske, krovne mrežne organizacije za provedbu LEADER/CLLD pristupa koja okuplja LAG-ove u Hrvatskoj te potporne organizacije i institucije za razvoj ruralnog područja.

LAG Mareta je članica Mreže za ruralni razvoj - nacionalna mreža koja okuplja dionike u provedbi Programa ruralnog razvoja, pri Ministarstvu poljoprivrede. U sklopu Mreže za ruralni razvoj članovi smo i dviju tematskih radnih skupina: CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice te Klima, okoliš i priroda.

LAG Mareta je jedan od suosnivača Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG) „Plodovi mora“ koja obuhvaća područje općina Kali, Kukljica, Preko i Sali te Grada Zadra.

 

Gradovi i općine područja LAG-a Mareta