4. LAG natječaj TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Datum prve objave: 17.01.2020.

Objava prve izmjene natječaja: 01.02.2020.

Objava druge izmjene natječaja: 12.02.2020.

NATJEČAJ JE ZATVOREN

 

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska grupa Mareta na dan 17. siječnja 2020. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS LAG-a „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (ukupno 4. LAG natječaj).

 

NOVO:

OBAVIJEST

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

IZMJENA NATJEČAJA I NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE na dan 12.2.2020. – U NASTAVKU MOŽETE PREUZETI NOVI TEKST NATJEČAJA TE NOVE OBRASCE I PRILOGE

 

Lokalna akcijska grupa Mareta objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Mareta“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 893.820,00 HRK gdje iznos potpore po projektu iznosi 111.727,50 HRK (15.000,00 EUR, tečaj od 01/2020), s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika/poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište/prebivalište na podučju LAG-a Mareta, što uključuje svih 44 naselja na području Općina Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali te Gradova Nin i Zadar.

Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA:

17. veljače – 19. ožujka 2020. godine.

 

NOVI TEKST NATJEČAJA, OBRASCI I PRILOZI (12.2.2020.)

Tekst natječaja:

LAG natječaj 1.1.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” v.2.2 od 12.2.2020.

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. EVPG kalkulator

Obrazac E. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Obrazac F. Izjava o bespovratnim sredstvima

Prilozi – upute za prijavitelje:

Prilog I. Popis natječajne dokumentacije

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Prilog V. Pravilnik za odabir projekata na natjecajima LAG-a Mareta

Prilog Va. Izmjene i dopune Pravilnika za odabir projekata na natjecajima LAG-a Mareta

 

VAŽNE IZMJENE NATJEČAJA:

  • izmjena visine potpore po pojedinom projektu

  • izmjena ukupnog iznosa raspoloživih sredstava u natječaju

  • uvrštena i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) kao prihvatljivi korisnici *

  • prihvatljive/neprihvatljive aktivnosti: prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke; nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta; kušaonice bilo koje vrste nisu prihvatljive; usluge stručnjaka prihvatljive i tijekom provedbe projekta

* Stupanjem na snagu Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18) 1. siječnja 2019., uveden je novi organizacijski oblik poljoprivrednika – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG). SOPG je prihvatljiv nositelj projekta u tipu operacije 6.3.1. ako ispunjava uvjete prihvatljivosti navedene u točki 2.1. i ostale uvjete i kriterije LAG natječaja. Da bi SOPG
ispunio uvjet prihvatljivosti „mikro i malo poduzeće“ mora se baviti prodajom odnosno zamjenom poljoprivrednih proizvoda u neprerađenom stanju. Prema odredbama čl. 3. st. 1. toč. b) Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18), SOPG ne smije prodavati prerađene poljoprivredne proizvode (npr. dozvoljena je prodaja kruške, ali ne i soka od kruške). U slučaju da SOPG u poslovnom planu ima navedenu i aktivnost prerade, isti je u obvezi registrirati dopunsku djelatnost prerade sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN, br. 62/19) čime ujedno i mijenja organizacijski oblik.

 

Stručna služba LAG-a održati će info dane za potencijalne prijavitelje sukladno slijedećem rasporedu:

  • Kali – 22. siječanj u 13:30 sati; Općinski dom (općinska vijećnica), Trg Marnjiva 23

  • Zadar – 24. siječanj u 13 sati; Gradska knjižnica Zadar (multimedijalna dvorana), Stjepana Radića 11b

  • Silba – 15. veljače u 16 sati; “Općinska zgrada”

Prezentacije za dionike:

LAG Mareta_provedba LRS_15.2.2020.

Prezentacija TO.111_izmjena natjecaja_15.2.2020.

 

verzija prve objave natječaja:

PREZENTACIJA s RADIONICE za potencijalne korisnike_24.1.2020.

 

PISANI UPITI:
Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: info@lagmareta.hr zaključno do 5. ožujka 2020. godine.

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lagmareta.hr i ažurirani periodično.

PITANJA I ODGOVORI_19.2.2020.

Pitanja i odgovori iz 1. LAG natječaja (2018.g.)

 

Dodatne informacije za dionike:

OPG porezne obveze_RIF-Savjetodavna_02.2018

ZAKON O OPG-u – što donosi novi zakon

 

ARHIVA:

1. IZMJENA NATJEČAJA:

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE I ROKOVA ZAPRIMANJA PRIJAVA
Na dan 1.2.2020. objavljuje se 1. izmjena natječaja koja uključuje novi tekst natječaja te nove rokove zaprimanja projektnih prijava.

OBJAŠNJENJE:
Odgođeno je zaprimanje projektnih prijava na kasnije razdoblje, a zbog najave Agencije za plaćanja o skoroj dostavi novog aktivacijskog paketa dokumentacije i obrazaca za LAG natječaje tipa operacije odgovarajući nacionalnom TO 6.3.1. Do promjene dokumentacije dolazi zbog uvođenja novog oblika registracije poljoprivrednog gospodarstva – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, te zbog dodatnih detaljnih definicija vezano za prihvatljiva ulaganja. Obaviještavamo podnositelje prijava da ne preuzimaju obrasce A i B dok se ne objave novi izmijenjeni obrasci koji se očekuju u paketu nove aktivacije za LAG natječaje za ovaj tip operacije.