8. LAG natječaj TO 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa Mareta na dan 21. siječnja 2022. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Mareta 2014.-2020. godine. Cilj Natječaja je razvoj prepoznatljivosti područja LAG-a Mareta jačanjem konkurentnosti i održivog gospodarstva lokalne zajednice.

Ukupni raspoloživi iznos potpore je 1.916.478,00 HRK.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA:  7. veljače – 8. ožujka 2022. godine

Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni prijavitelji mogu postavljati putem e-maila: info@lagmareta.hr do 21. veljače 2022. godine. Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na službenoj stranici LAG-a www.lagmareta.hr.

RADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE

  • Sali – 21.01.2022. u 12.00 sati u zgradi Općine Sali
  • Preko – 2.02.2022. u 14.30 sati u POU Dom na žalu, Magazin 5
  • Nin – 4.02.2022. u14.00 sati u Baroknoj kući, Ulica Petra Zoranića 1

INFORMACIJE I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

OBAVIJEST

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

RANG LISTA

IZMJENE I DOPUNE 15.02.2022.

PITANJA I ODGOVORI

PREZENTACIJA

OBRASCI

PRILOZI

UPUTE ZA PRIJAVITELJE