Korisni linkovi

Savjetodavna služba http://www.savjetodavna.hr/

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju http://www.apprrr.hr/

Program ruralnog razvoja RH http://ruralnirazvoj.hr/

Ministarstvo poljoprivrede http://www.mps.hr/

LEADER mreža Hrvatske http://www.lmh.hr/

LAGUR/FLAG “Plodovi mora” https://www.facebook.com/lagurplodovimora

Hrvatska mreža za ruralni razvoj http://www.hmrr.hr/hr/naslovna/

Strukturni i investicijski fondovi http://www.strukturnifondovi.hr/

Ministarstvo gospodarstva http://www.mingo.hr/

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije http://www.mrrfeu.hr/

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova http://www.mvep.hr/

Ministarstvo poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture http://www.mppi.hr/default.aspx

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode http://www.mzoip.hr/

Ministarstvo socijalne politike i mladih http://www.mspm.hr/

Ministartsvo kulture http://www.min-kulture.hr/

Europska komisija http://ec.europa.eu/index_hr.htm

ENRD – European Network for Rural Development http://enrd.ec.europa.eu/en/home-page_en.cfm

European Rural Parliament www.europeanruralparliament.com

ELARD – European LEADER association for Rural Development http://www.elard.eu/

PREPARE – Partnership for Rural Europe www.preparenetwork.org

Europska komisija – Predstavništvo u Hrvatskoj http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm