13. LAG natječaj TO 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a

Lokalna akcijska grupa Mareta na dan 8. ožujka 2023. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Mareta 2014.-2020. godine. Cilj Natječaja je razvoj povećati kvalitetu života stanovnika na ruralnom području LAG-a Mareta

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 22. ožujka – 20. travnja 2023. godine. Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni prijavitelji mogu postavljati putem e-maila: info@lagmareta.hr do 5. travnja 2023. godine. Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na službenoj stranici LAG-a www.lagmareta.hr.

RADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE: Obavijest će biti poslana naknadno.

INFORMACIJE I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:  

OBAVIJEST

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Više o samom natječaju pročitajte u dokumentu: LAG_natječaj_TO_2.1.1._LRS LAG

OBRASCI

Obrazac B. PN_TTIP_741

Obrazac A. Prijavni obrazac

PRILOZI

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog V. – Uputa MINGOR

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog XI – Pojasnjenje kriterija odabira