13. LAG natječaj TO 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a

Lokalna akcijska grupa Mareta na dan 8. ožujka 2023. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Mareta 2014.-2020. godine. Cilj Natječaja je razvoj povećati kvalitetu života stanovnika na ruralnom području LAG-a Mareta

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 22. ožujka – 20. travnja 2023. godine. Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni prijavitelji mogu postavljati putem e-maila: info@lagmareta.hr do 5. travnja 2023. godine. Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na službenoj stranici LAG-a www.lagmareta.hr.

RADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE: Obavijest će biti poslana naknadno.

INFORMACIJE I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:  

OBAVIJEST

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Više o samom natječaju pročitajte u dokumentu: LAG_natječaj_TO_2.1.1._LRS LAG

Obavijest o tehničkom ispravku poglavlja 4.2. Natječaja za Tip operacije 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a

4.2. Izmjena i/ili ispravak Natječaja

Ovaj natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do 22. ožujka 2023. pri čemu se predmetna izmjena i/ili ispravak objavljuje na mrežnoj stranici odabranog LAG-a. U tom slučaju može se odgoditi početak podnošenja prijava projekata ili rok za podnošenje prijava projekata može biti primjereno produžen.

Iznimno od gore navedenog, LAG Natječaj je moguće izmijeniti nakon 22. ožujka 2023., u sljedećim slučajevima:

  • povećanje raspoloživih sredstava LAG Natječaja, najkasnije do dana početka izdavanja odluka
  • produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata, najkasnije do krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata
  • ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

OBRASCI

Obrazac B. PN_TTIP_741

Obrazac A. Prijavni obrazac

PRILOZI

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog V. – Uputa MINGOR

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog XI – Pojasnjenje kriterija odabira