12. LAG natječaj TO 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa Mareta na dan 12. svibnja 2022. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Mareta 2014.-2020. godine. Cilj Natječaja je razvoj prepoznatljivosti područja LAG-a Mareta jačanjem konkurentnosti i održivog gospodarstva lokalne zajednice.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA:  31. svibnja – 30. lipnja 2022. godine

Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni prijavitelji mogu postavljati putem e-maila: info@lagmareta.hr do 15. lipnja 2022. godine. Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na službenoj stranici LAG-a www.lagmareta.hr.

RRADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE:

Preko – srijeda, 25.5.2022. u 14:30 POU Dom na žalu, Magazin 8
Zadar – utorak, 31.5.2022. u 14:00 LAG Mareta, Područni ured Zadar Špire Brusine 10/1

INFORMACIJE I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:  

OBAVIJEST

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

RANG LISTA

OBAVIJEST 23.09.2022.

Na temelju odluke Upravnog odbora od 23.rujna 2022. podignut je ukupan iznos raspoloživih sredstava na 1.014.606,00 HRK, sukladno poglavlju 4.2 Izmjena i/ili ispravak Natječaja  za TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

VAŽNO Tehnička korekcija: zahtjevi za potporu podnose se od 31. svibnja 2022. do 30. lipnja 2022.

OBRASCI  

PRILOZI  

UPUTE ZA PRIJAVITELJE