Lokalna razvojna strategija

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a MARETA 2014-2020

Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 / EAFRD programsko razdoblje 2014-2020

Važeća strategija LRS:

LRS LAG Mareta_V6_I5_F

Dodaci:

D1. Naselja LAG-a Mareta

D2. N2000 LAG Mareta

D3. Tablicni dodaci OA LRS LAG Mareta

D4. SC1_LRS LAG Mareta_V6_I5_F

D5. SC2_LRS LAG Mareta_V6_I5_F

D6. KOP_LRS LAG Mareta

D7. SD_LRS LAG Mareta

D8. SS_LRS LAG Mareta_V6_I5_F

D9. SP LAG Mareta_V6_I5_F

D10. SI LRS LAG Mareta_V6_I5_F

D11. RP_ LRS LAG-a Mareta

D12. PK_LRS LAG Mareta

Prethodno važeće verzije LRS:

OBAVIJEST o ispravci tehničke pogreške
Na stranici 40. Lokalne razvojne strategije u TC napravljena je pogreška u iskazivanju ukupne financijske alokacije do 2025. godine u SC 2 u kojoj je pogreškom ostalo 446,15% umjesto 46,15 %.

OBAVIJEST_LRS

LRS LAG Mareta_V15_I4_F

Primjedba ocjenjivackog odbora Ministarstva poljoprivrede

DODACI:

D1. Naselja LAG-a Mareta

D2. N2000 LAG Mareta

D3. Tablicni dodaci OA LRS LAG Mareta

D4. SC1_LRS LAG Mareta_V6_I5_F

D5. SC2_LRS LAG Mareta_V6_I5_F

D6. KOP_LRS LAG Mareta

D7. SD_LRS LAG Mareta

D8. SS_LRS LAG Mareta_V6_I5_F

D9. SP LAG Mareta_V6_I5_F

D10. SI LRS LAG Mareta_V6_I5_F

D11. RP_ LRS LAG-a Mareta

D12. PK_LRS LAG Mareta

LRS LAG Mareta_V14_I3

Dodaci LRS LAG Mareta 2014-2020 V14 I3

LRS LAG Mareta 2014-2020_V13_I2

Dodaci LRS LAG Mareta 2014-2020_V13_I2

 

Evaluacija provedbe Lokalne razvojne strategije:

LAG Mareta_LRS Evaluacija međurazdoblje 2017-2019

 

Prethodno važeća verzija LRS - za provedbu LAG natječaja objavljenih u 2019. godini

LRS LAG Mareta 2014-2020_V12_I1

Dodaci LRS LAG Mareta 2014-2020_V12_I1

 

Izrada LRS LAG-a Mareta financirana je sredstvima Europske unije u sklopu provedbe Mjere 19 "LEADER/CLLD", Podmjere 19.1 "Pripremna pomoć"  iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Provedba LRS LAG-a Mareta financirana je kroz provedbu podmjera: 19.2 "Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar Mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Za provedbu LRS sklopljen je Ugovor o dodjeli sredstava (+ Dodatak Ugovor za M19.2-19.4) između LAG-a Mareta i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krajem veljače 2017.g. u maksimalnom iznosu do 7.054.021,01 kn. Sredstva su namijenjena za provedbu LRS kroz sve tri podmjere: 19.2, 19.3 i 19.4. Za provedbu LAG natječaja za dionike područja LAG-a Mareta potpisan je Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera između LAG-a Mareta i APPRRR.

Više informacija o provedbi LEADER/CLLD pristupa čiji su nositelji lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) možete pronaći na slijedećim poveznicama:

 

 

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a MARETA 2012-2015

IPARD Mjera 202 / programsko razdoblje 2007-2013

Lokalna razvoja strategija je strateško plansko-programski dokument, te sredstvo za učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem LAG područja. To je inače uobičajen instrument koji se koristi u Europskoj uniji kako bi unaprijedio ruralni tj. regionalni odnosno županijski razvoj.
Kroz desetljeća prostor na kojem žive stanovnici LAG-a Mareta sustavno je zanemarivan. Iz tog razloga stanovnici ovog bajkovitog područja kontinuirano su se iseljavali. Ponajviše je tome razlog centralizirano upravljnje i nerazumijevanje potreba stanovnika s područja LAG-a Mareta. U novije vrijeme pokušavali su se izraditi razni programi razvoja, ali uvijek ne uvažavajući potrebe i želje ovdašnjeg stanovništva. Ne samo da nisu uvažavali potrebe stanovništva, nego nisu ni iskoristili komparativne prednosti ovog područja, a niti su pokušavali poboljšati nedostatke. Iako ovdašnji stanovnici nisu sudjelovali u istima niti odobravali iste administracija je smatrala da je posao obavljen. Rezultat je vidljiv.
Ovog puta Program nisu pripremali samo stručnjaci, već su bili uključeni pojedinci odnosno svi zainteresirani lokalni nositelji razvoja iz privatnog, javnog ili civilnog sektora na području LAG-a.
U uvjerenju da je to jedini ispravni način rada, vjerujemo da ovaj Program neće, kao mnogi do sada, završiti u „ladici“, već da će se razvojne odluke i projekti temeljeni na ovom Programu ostvariti i da će LAG Mareta biti prostor u kojem se živi u svoj punini u skladu sa svojom tradicijom, ali i poštujući tehnološki napredak. Kroz predložene programe i njihovu provedbu biti će, uvjereni smo, ostvarene osnovne pretpostavke za pokretanje i inicijativa za promjenu i skladan razvoj.
Međutim, valja podsjetiti da mudrost i u ruralnoj politici počinje sa spoznajom da nema idealnih rješenja. Prihvaćene mjere i programi uvijek su rezultat kompromisa među različitim interesnih skupinama, a najmanje stručnih analiza i koncepata. U praksi ostaje mogućnost ići više ili manje u “zacrtanom smjeru” s politikom malih, ali promišljenih koraka.
Problema, ciljeva i mjera je puno. Najvažnije je ne ustuknuti, nego odrediti što je početak jer i najdulji put počinje prvim korakom.

Predsjednik LAG-a Mareta
Ivo Moković

Lokalna razvojna strategija LAG-a Mareta 2012 - 2015