Zadruge i društveno poduzetništvo

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 9. rujna 2022. godine donijela je Odluku o dodijeli sredstava 400.576,00 kuna (53.165,57 EUR) za provedbu projekta međuteritorijalne suradnje Zadruge i društveno poduzetništvo koji na svom području LAG-a Mareta i LAG-a Prigorje.

Projekt je namijenjen postojećim zadrugama, malim poduzetnicima na ruralnom području, predstavnicima civilnog društva i javnom sektoru s područja LAG-ova partnera na projektu, a potencijalno i drugim LAG-ovima u RH, stručnjacima i dionicima kojima će na taj način biti omogućeno povezivanje temeljeno na razmjeni iskustva.

Projekt se provodi kroz neformalne i informalne oblike cjeloživotnog učenja: dvije radionice, dva okrugla stola,  predstavljanje rezultata procjene potreba zadruga na području LAG-a Mareta te studijsko putovanje na područje LAG-a Mareta i upoznavanje sa zadrugama koje posluju na njenom području.

U sklopu Projekta u razdoblju od 19. do 24. rujna organizirana je radionica o zadrugarstvu, društvenom poduzetništvu i zajedničkoj poljoprivrednoj politici, s posjetom zadrugama sa sjedištem na otoku Ugljan i Dugom otoku. Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za dolazak na radionice.

Organizatori (LAG Mareta I LAG Prigorje) snose troškove edukacije, osvježenja i prijevoza (javni prijevoz i u visini neoporezivog odbitka).

poziv radionice web

Program radionice

Zadruge i društveno poduzetništvo – aktivnosti na području LAG-a Mareta

U okviru projekta međuteritorijalne suradnje Zadruge i društveno poduzetništvo kojeg u partnerstvu provode LAG Prigorje i LAG Mareta, u drugoj polovici rujna održan je niz radionica na temu zadrugarstva, društvenog poduzetništva i terenski obilasci primjera dobre prakse, školskih ti poljoprivrednih zadruga na području LAG-a Mareta.