Novosti

Rezultati zapošljavanja na radnom mjestu na određeno vrijeme

Na temelju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Šjora za
otok, objavljenog dana 20. lipnja 2023. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Područni ured Zadar, internetskim stranicama LAG-a Mareta, nakon izvršene obrade i analize
zaprimljenih prijava, utvrđeno je da se za uključivanje u projekt, edukaciju i prijam u radni
odnos na određeno vrijeme odabiru slijedeće kandidatkinja koje ispunjava uvjete:
1. Branka Budanović iz Zadra

 

Detaljne informacije u Odluci u prilogu.

Odluka zaposljavanje odredjeno vrijeme