Novosti

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu objavljuje
JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja riharstva i marikulture za 2017. godinu

 

Dodjela potpora odnosno provođenje i sufinanciranje projekata provodi se kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

 

1. Potpore za pripremu projektne dokumentacije u ribarstvu i marikulturi

 • 1.1. Tehnička dokumentacija (idejno rješenje, idejni projekt – glavni projekt – izvedbeni projekt)
 • 1.2. Financijska dokumentacija (poslovni plan i investicijska studija)
 • 1.3. Konzultantske usluge kod pripreme prijavne dokumentacije za EU fondove

2. Potpore za razvoj ribarstva i marikulture

 • 2.1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine potrebne za obavljanje ribarske djelatnosti (vrijednost proizvedene dugotrajne imovine mora biti najmanje 3.000,00 kuna): plutače, oznake,  lanci, oprema za sidrenje, HTZ oprema (zaštitna radna odjeća i obuća), ronilačka oprema, plutajući objekti , manipulativna oprema za rad na uzgajalištu, radni strojevi i dr.
 • 2.2. Projekti promidžbe i marketinše pripreme ribarskih proizvoda
 • 2.3. Uvodenje sustava analize opasnosti kontrolnih točaka (HACCP sustava) u objekte uključene u uzgoj i / ili preradu morskih organizama
 • 2.4. Edukacija i stručno osposobljavanje za zanimanja u ribarstvu
 • 2.5. Organizacija stručnih skupova, edukacija, radionica i/ili znanstveno istraživačkih projekata
 • 2.6. Organiziranje manifestacija i događanja čiji je cilj promidža i trženje ribarskih
  proizvoda i podizanje javne svijesti o održivosti proizvoda ribarstva i
  marikulture

 

KRITERIJ I VISINA POTPORA

Sufinanciranje je ograničeno do 50% ukupnih dokumentiranih troškova. Najveći pojedinačni iznos do 20 000 kn po korisniku. Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćni od 2. rujna 2016. godine do 1 . rujna 2017. godine.

 

PRIHVATLJIVI TRAŽITELJI ZA DODJELU POTPORA

Potpora se može dodijeliti fizičkilm i pravnim osobama iz ranga mikro poduzeća koji su ovlaštenici povlastice
za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno s Registriranom djelatnosti uzgoja i prerade ribe te ostalih morskih organizama te imaju prebivalite/sjedište na području Zadarske županije.

 

ROK ZA PODNOŠENJE

Rok za podnošnje Zahtjeva počinje danom objavc Javnog poziva, a traje do 1 . rujna 2017. godine. Potpore se odobravaju po redoslijedu zaprimanja, do utroška sredstava planiranih u proračunu Županije, a najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se isključivo na prijavnim obrascima koji se nalaze na web stranici Zadarske županije ili se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu.

Zahtjev za sufianciranjem te sva potrebna dokumentacija dostavlja se ISKLJUČIVO na adresu:

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

s naznakom Potpore u ribarstvu i marikulturi za 2017. godinu, potom ili neposrednom predajom u pisarnicu.

Ostali uvijeti, informacije i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.