Kategorija: <span>Regionalni razvoj</span>

Radionica u Općini Sali

Pozivamo Vas na uvodnu radionicu u sklopu pripremnih aktivnosti za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Mareta za razdoblje 2023. – 2027. koja će se održati u utorak 22. kolovoza 2023. godine u zgradi Općine Sali, s početkom u 12:30 sati.

 

Molimo potvrditi dolazak na mail: info@lagmareta.hr

 

Svi detalji poziva u prilogu.

Poziv 22.8.2023.

LAG-ovi putem natječaja odabrali više od 1700 LEADER (CLLD) projekata

Kao izvrstan primjer uspješnog i decentraliziranog sustava provedbe EU fondova (Mjera 19 – LEADER) u Hrvatskoj svakako su 54 Lokalne akcijske grupe (LAG) koje, svaka na svom području, provode Lokalnu razvojnu strategiju. Zajedno obuhvaćaju 515 jedinica lokalne samouprave u kojima živi više od 2,4 milijuna stanovnika.

Specifičnost M19 – LEADER u odnosu na druge Mjere iz PRR 2014. – 2020. je ta što korisnici moraju imati prebivalište/sjedište i projekti se moraju provoditi na području LAG obuhvata. Osim toga, lokalni čimbenici sudjeluju u donošenju odluka vezanih za strategiju i odabir ciljeva koji bi se trebali provesti u njihovom lokalnom području. LAG-ovi stoga odabiru natječaje i projekte te iste šalju na kontrolu u Agenciju za plaćanja.

Korisnici mogu ostvariti mogućnost za financiranje za različite operacije, odnosno javiti se za natječaje preko LAG-ova i LAG Natječaja, a ne samo putem natječaja iz PRR 2014. – 2020. koje objavljuje Agencija za plaćanja.

U posljednje tri i pol godine LAG-ovi su objavili 222 LAG natječaja u cjelokupnoj vrijednosti alociranih sredstava (100%), odabrali su na svojoj razini gotovo 1750 projekata u vrijednosti 264 milijuna kuna (73%), Agencija za plaćanja je ugovorila preko 1400 projekata u vrijednosti 204 milijuna kuna (56%) te je završeno 254 projekta i isplaćeno preko 62 milijuna kuna (17%). Riječ je o manjim projektima gdje je potpora maksimalne vrijednosti 100.000,00 EUR, a iznos isplaćenih sredstava u posljednje vrijeme kontinuirano raste te se samo do kraja ove godine planira isplatiti još 30 milijuna kuna.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Do kraja 2020. godine LAG Mareta objavit će dva natječaja

LAG Mareta je 28. kolovoza 2020. godine, potpisao s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoj Dodatak Ugovoru o dodjeli sredstava, kojim je LAG-u Mareta naknadno dodijeljeno 1.183.072,00 kuna za provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a Mareta 2014.-2020., podmjera  19.2  „Provedba operacija unutar CLLD strategije“. Iz navedenih sredstava stručna služba LAG-a će u suradnji s Upravnim odborom otvoriti minimalno dva natječaja do kraja 2020. godine.

Skupština LAG-a Mareta će usvojiti izmjenu postojeće  Lokalne razvojne strategije LAG-a kojom će se utvrditi tipovi operacija za koje će se otvoriti dodatni natječaji. Kako bi se što kvalitetnije provela ova izmjena, te čim prije usmjerila dodatna sredstva prema krajnjim korisnicima, provode se konzultacije sa zainteresiranom javnošću (potencijalnim krajnjim korisnicima čije je sjedište i mjesto ulaganja na  području obuhvata LAG-a Mareta).

Osim konzultacija koje teku u Područnom uredu LAG-a i planiranih obilazaka terena moguće je iskazati svoj interes i putem ispunjavanja online ankete.

Molimo sve zainteresirane da ispune online anketu  koja se nalazi na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoCPmpOgF21Enf6rbHITnmNnCCLD8Fxh03wJXelKn80GFcoQ/viewform?usp=sf_link

Javni poziv za poticaje u poljoprivredi Grada Zadra

 Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka objavljuje
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2017.g.

 

Predmet Javnog poziva

Sredstva pomoći poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2017.g. dodjeljuju se kao nepovratna sredstva za sljedeće vrste aktivnosti

1.Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva – proizvodnja

2. Potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda,

3. Potpora za ekološku i integriranu proizvodnju,

4. Potpora za pripremu objekata za financiranje iz nacionalnih i međunarodnih fondova

5. Potpora za edukacije i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvodača,

6. Potpora za očuvanje i proširenje genetskog materijala izvornih pasmina domaćih životinja

7. Potpora za subvencioniranje dijela troškova kredita u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

8. Potpora investicijama u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda — prerada

9. Potpora za promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda

10. Potpora osnivanju i zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava

11. Potpora organiziranju znanstveno stručnih skupova, provođenju istraživačkih projekata i izdavanju stručnih časopisa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja 

Uvjeti i potrebna dokumentacija

  • Korisnici potpora su OPG-i upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Grada Zadra te pravne fizičke osobe registrirane za obavijanje poljoprivredne djelatnosti sa poljoprivrednom proizvodnjom na području Zadarske županije i sjedištem u Gradu Zadru,
  • fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnosti koja podupiru razvojna znanja, promociju ii trženje poljoprivrednih proizvoda i djelatnosti od značaja za razvitak poljoprivrede, ribarstva i ruralnih gospodarskih i društvenih aktivnosti,
  • te pravne fizičke osobe, udruge i organizacije koje su registrirane i obavljaju djelatnosti koje će se po pojedinoj mjeri tj. aktivnosti tražiti.

 

Vrijeme trajanja javnog poziva

Zahtjevi za potporu se podnose na propisanom obrascu do 10.studenog 2017.

 

Adresa za dostavu dokumentacije

Grad Zadar, Narodni trg 1 , 23000 Zadar ili neposredno u pisarnicu

 

Sve informacije možete dobiti na broj 023 208 007.

Dokumentacija i potpuni tekst natječaja pronađite OVDJE.

Općina Preko domaćin dodjele priznanja Hrvatski otočni proizvod 2017.

Općina Preko bit će domaćin ovogodišnje dodjele prznanja Hrvatski otočni proizvod 13. i 14. listopada.

Općinski načelnik Jure Brižić za portal Naši škoji dao je izjavu:

– Cijeli program manifestacije koja će se održati jedanaesti put zaredom dogovoren je ovaj tjedan s ministricom regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijelom Žalac, a naša općina ugostit će 73 proizvođača sa svih otoka. Dodjela priznanja i popratna izložba nagrađenih proizvoda bit će u sportskoj dvorani OŠ Valentina Klarina u Preku, gosti i uzvanici bit će smješteni u apartmanima Vile Dalmacija, a posebni domaćini bit će i naši mali proizvođači i OPG-ovi koji su nagrađeni priznanjem za kvalitetu Hrvatski otočni proizvod, kazao je Brižić te dodao kako će održati i brojni stručni skupovi.

Od ukupno 73 proizvođača koji su dobili oznaku Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu, 22 je iz Zadarske županije.

Više na portalu Naši škoji.

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora udrugama iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture za 2017. godinu

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu objavljuje
JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora udrugama iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture za 2017. godinu

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 150 000 kuna, a udruge moraju ispunjavati sve uvijete propisane natječajem.

Sufinancirati se mogu troškovi nastali od 2.rujna 2016. do 31.listopada 2017. godine.

Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti veći od 100 kn s PDV-om, a maksimalni iznos potpore koji se može odobriti udruzi je 20 000 kuna.

PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI

Prioritetna područja aktivnosti su:

  • područje ruralnog razvoja
  • područje ribarstva
  • područje marikulture

Također, Javni pozivom se podupriu udruge i klasteri te se potiče:

  • osnivanje i rad udruga/klastera
  • poticanje rada i projekata
  • organizacija stručnih skupova, edikacija, radionica, manifestacija i sl.

ROK ZA PODNOŠENJE

Rok za podnošnje Zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva, a traje do 31 . listopada 2017. godine.

Zahtjev za sufianciranjem te sva potrebna dokumentacija dostavlja se ISKLJUČIVO na adresu:

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

s naznakom Potpora udrugama iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture za 2017. godinu, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu.

Sva pitanja za ovaj Javni poziv dostavljaju se na poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr

Ostali uvijeti, informacije i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

POTPORE OTOČNIM POSLODAVCIMA U 2017. GODINI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

objavilo je

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini

otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

 

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

– da imaju sjedište na otocima

– da obavljaju djelatnost na otocima

– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima

– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% i

– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku, koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.
Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 31. listopada 2017. na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednostiotočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb
Više informacija pronađite OVDJE.

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017 . godini

MINISTARSTVO TURIZMA
objavljuje
J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini
1.Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu– Fond) za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.
2.Predmet sufinanciranja su:
Plaže (200.000,00 kn – 1.000.000,00 kn)
Centri za posjetitelje i interpretacijski centri (100.000,00 kn – 1.000.000,00 kn)
Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (100.000,00 kn – 400.000,00 kn)
3. Za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:
– Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
– Jedinice lokalne samouprave
– gradovi i općine.
4.Cjeloviti tekst Programa, obrazac zahtjeva FT/17 i prilog 1. i 2. sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr.
Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ispunjeni obrazac FT/17;
2. Dokazi o riješenom vlasničkom, drugom stvarno – pravnom statusu ili nadležnosti prema prostoru ili objektu gdje će se realizirati predloženi projekt: izvadci iz zemljišnih knjiga (ZK uložak) za sve čestice iz obuhvata projekta;
Za zemljište ili objekt u vlasništvu RH potrebno je priložiti suglasnost na projekt nadležnog tijela (Ministarstva državne imovine/Hrvatskih šuma d.o.o./Hrvatskih voda i sl.) ;Za zemljište/objekt u vlasništvu drugih subjekata (npr. vjerskih zajednica, fizičkih osoba i dr.) potrebno je priložiti ili ugovor o kupoprodaji ili ugovor o dugoročnom najmu (na najmanje 20 godina), ugovor ili sporazum o zamjeni zemljišta/objekta s predlagateljem projekta i sl.;
3.Popis svih katastarskih čestica iz obuhvata projekta;
4.Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;
5.Troškovnik predloženog projekta (ukoliko je troškovnik izrađen na temelju ponuda, potrebno je uz troškovnik dostaviti i ponude);
6.Projektnu dokumentaciju:
– kratki opis projekta i kratki opis faze projekta za koju se traži potpora (ako je projekt podijeljen u faze),
presliku postojeće projektne dokumentacije u elektronskom obliku na prijenosnoj memoriji (CD, DVD; USB s
tick),
– plan realizacije predloženih aktivnosti i financiranja (1. do sada realizirane aktivnosti i 2. planirane aktivnosti uz naznaku iz kojih sredstava: EU fondovi i koji program, vlastita sredstva, sredstva drugih subjekata);
7. Lokacijsku ili građevinsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja;
8.Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno – planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana;
9. Ispunjena Izjava o porezu na dodanu vrijednost (PDV) – prilog br.1;
10. Posebni uvjeti za pojedini potprogram ako su zatraženi.
Prijave se podnose poštom preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Naziv i adresa prijavitelja
MINISTARSTVO TURIZMA RH
„Prijava na javni poziv–Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017.
–navesti naziv potprograma financiranja (npr.plaže) – ne otvaraj„
Prisavlje 14
10 000 ZAGREB
6.Projekti koji se ne dostave u roku, projekti nedopuštenog predlagatelja, nejasni projekti i projekti koji nisu u skladu s Programom neće se razmatrati.
7. Javni poziv je otvoren do 15 . rujna 2017 . godine
Više informacija potražite OVDJE.