Novosti

Osnivanje udruge šumoposjednika

Pozivamo sve šumoposjednike i ostale zainteresirane građane na predavanje Savjetodavne službe, Sektora za programe i projekte u šumarstvu.

Predavanje će se održati 22. 08. 2016. (ponedjeljak) u Centru za kulturu (potkrovlje Općinske zgrade)

na adresi, Mulina 7, Tkon, u 10.00 h.

Predavač:
Ksenija Franulović, dipl. ing. šumarstva
stručna savjetnica za šume šumoposjednika