Novosti

Obavijesti korisnicima potpora i mjera PRR o produljenju rokova

Podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja – obavijest o produljenju roka

Za korisnike potpora i IAKS mjera – prenosimo obavijest Ministarstva poljoprivrede objavljenu na ruralnirazvoj.hr (18.3.2020.)

Ministarstvo poljoprivrede je u ime Republike Hrvatske Europskoj komisiji podnijelo zahtjev za produljenje roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu

Europska komisija dozvolila je državama članicama da se rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu može produljiti do 15. lipnja 2020.

Na temelju obavijesti Europske komisije, rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva će se produljiti do 15. lipnja 2020. godine.

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu možete pronaći ovdje.

https://ruralnirazvoj.hr/podnosenje-jedinstvenog-zahtjeva-za-izravne-potpore-i-iaks-mjere-ruralnog-razvoja-obavijest-o-produljenju-roka/

Obavijest korisnicima mjera Programa ruralnog razvoja o produljenju rokova

Za korisnike nacionalnih mjera PRR – prenosimo obavijest Ministarstva poljoprivrede objavljenu na ruralnirazvoj.hr (19.3.2020.)

“Temeljem predloženih mjera Ministarstva poljoprivrede za pomoć sektoru s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja koronavirusa na poslovanje poljoprivrednika, ribara i drvno-prerađivačkog sektora, obavještavamo korisnike mjera Programa ruralnog razvoja RH kako će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućiti odgodu rokova preuzetih ugovorom o financiranju za 90 dana.

Produljenje rokova odnosi se na:

  • Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu
  • Rok za dostavu dokumentacije o provedenom postupku nabave
  • Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma
  • Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu, odnosno rok za provedbu aktivnosti

Također napominjemo kako će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uzeti u obzir novonastalu situaciju kod poštovanja rokova za dostavu odgovora na zatražene dopune, ispravke i obrazloženja od strane korisnika.”

https://ruralnirazvoj.hr/obavijest-korisnicima-mjera-programa-ruralnog-razvoja-o-produljenju-rokova/