Novosti

Godišnje izvješće o radu LAG-a Mareta

LAG Mareta je primio od Ministarstva poljoprivrede Zaključak o odobrenju Godišnjeg izvješća o radu za provedbu Mjere 202 u 2015. godini.
Ono je od nadležnog Ministarstva ocijenjeno potpunim i pozitivnim čime je LAG Mareta ispunio svoje obveze propisane člankom 22. Pravilnika o provedbi Mjere 202.