Novosti

Uzgajanje šuma – Javni pozivi

Radovi u šumama šumoposjednika:
1. priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu,
2. popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina i to u jednodobnim sjemenjačama do dvadesete godine starosti, odnosno u sastojinama mekih listača i panjača do desete godine starosti, a uraznodobnimsjemenjačama, u sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje dodvadesete godine starosti grupe,
3. prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja,
4. pošumljavanje sječina nakon čistih sječa,
5. sanacija paljevina,
6. resurekcija degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik,
7. pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća nanovim površinama,
8. priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura,
9. sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima.

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2017.

Zahtjev za financiranje radova u šumama šumoposjednika