Novosti

Uniqa – Radost života

 

 

Na natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:

  1. dječji vrtići, osnovne i srednje škole i
  2. neprofitne udruge ili ustanove

 

Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici.

 

To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd.

 

Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu.

 

Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika.

 

Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina).

 

Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

 

Više informacija pronađite OVDJE