Novosti

UNIQA osiguranje pokrenulo internetsku stranicu za prijavu projekata

UNIQA osiguranje pokrenulo internetsku stranicu za društveno odgovorno poslovanje – Radost života  na kojoj registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove, te savezi i društva mogu prijaviti svoje projekte.

Radost života rezultat je želje da se između brojnih zamolbi za donacije i sponzorstva koje UNIQA osiguranju svakodnevno pristižu elektronskom i običnom poštom, odaberu najkvalitetniji i dodijele im se potrebna sredstva.

Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije:
1. humanitarno djelovanje,
2. kultura, znanost, obrazovanje i sport
3. zaštita okoliša i održivost

Projekte mogu prijaviti:

  • registrirane nevladine udruge i sportski klubovi
  • kulturne, medijske i obrazovne ustanove
  • savezi i društva

Način i sadržaj prijave
Projekt se prijavljuje ispunjavanjem online obrasca koji je dostupan na stranicama radostzivota.uniqa.hr
U obzir će se uzimati samo potpune prijave koje zadovoljavaju kriterije.
Rok za prijavu projekata
Svi prijavitelji dobit će povratnu obavijest o prijavi elektroničkim putem. Projekti prijavljeni do kraja siječnja 2017. godine bit će odabrani do 31. ožujka 2017. Projekti prijavljeni do 1. rujna 2017. bit će odabrani do kraja rujna 2017. Prijavitelji projekta bit će obaviješteni u roku od deset dana od datuma završetka odabira.

Sva pitanja vezana uz prijavu i odabir projekata mogu se uputiti na komunikacije@uniqa.hr

Sve detalje i dodatne informacije možete pronaći OVDJE.