Novosti

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3 milijuna kuna u proračunu za 2017. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuje na adresu:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Naputku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Prijave se zaprimaju do utroška predviđenih sredstava.

Zahtjeve će razmatrati stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar a prilikom raspodjele sredstava uzimat će se u obzir nekoliko kriterija:

  • indeks razvijenosti,
  • strateška važnost u odnosu na velike razvojne,
  • infrastrukturne i prirodne sustave,
  • očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije,
  • broj stanovnika,
  • razvojne mogućnosti,
  • mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili iz EU fondova
  • te stupanj izrađenosti plana.

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana, odnosno do 50% od učešća jedinice lokalne samouprave iz Sporazuma o izradi plana između jedince lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih.

Obrasci za prijavu, naputak i ostale informacije možete pronaći OVDJE.