Novosti

Stipendije za obrazovanje u ugostiteljstvu i turizmu

MINISTARSTVO TURIZMA
objavljuje
J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2016. godini
„STIPENDIJE“

 

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu.

Javni poziv upućen je:
  • pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističkih usluga te
  • županijskim obrtničkim komorama.
Ukupni i znos stipendije može iznositi:
  • najviše 1.000,00 kn po učeniku mjesečno odnosno
  • najviše 1.600,00kn po studentu mjesečno.
Ministarstvo odobrava 50% ukupnog iznosa stipendije, a partner osigurava drugih 50%

 

Cjeloviti tekst Programa s uvjetima provedbe Programa te obrascima Zahtjeva sastavni su dio Javnog poziva, a nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma: www.mint.hr
Zahtjevi  s nepotpunim podacima i dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Javni poziv otvoren je do 18. studenog 2016. godine.