Novosti

Razvoj poslovne infrastrukture

 

Svrha poziva je:

–    Razvoj poduzetničko poslovne infrastrukture koja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze i poduzetničkog okruženja;
–    Poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećati broj proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom i
–    Poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljivi prijavitelji su:
 • Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave i
 • Poduzetničke potporne institucije –  u javnom ili privatnom vlasništvu.

Projektom će se financirati sljedeće aktivnosti:

a)    Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima i

b)    Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih usluga poduzetnicima.

Neprihvatljive aktivnosti su ulaganja u:

 1. turističku infrastrukturu;
 2. infrastrukturu poduzetničkih zona i centara kompetencije;
 3. istraživačko-inovacijsku infrastrukturu;
 4. inovacijske klastere;
 5. energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje;
 6. infrastrukturu za recikliranje i oporabu;
 7. energetsku infrastrukturu;
 8. Broadband (širokopojasnu) infrastrukturu;
 9. kulturna dobra povezano s očuvanjem baštine;
 10. sportsko-rekreativnu i višenamjensku infrastrukturu;
 11. infrastrukturu luka i zračnih luka i
 12. infrastrukturu namijenjenu unaprijed određenom korisniku.

Za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 eura za razdoblje 2016. – 2020. godine.
Iznos potpore ne može premašiti razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kuna. Operativna dobit oduzima se od prihvatljivih troškova ex-ante na temelju razumnih predviđanja i mehanizmom povrata sredstava., a maksimalno do praga od 20.000.000,00 kuna
Ukupni troškovi za istu infrastrukturu ne smiju premašiti 20 milijuna eura.
Rezultati projekta moraju se zadržati u Republici Hrvatskoj i rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.
Prijave se podnose od  01. listopada do 31. prosinca 2016. godine.
Ostale važne informacije pronađite na slijedećoj poveznici:
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289