Novosti

Program Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje

Program Kreativna Europa provodi

Poziv za podnošenje prijedloga u svrhu potpora za europske projekte

 

Poziv je otvoren kulturnim subjektima koji su imali pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe.

Rok za podnošenje prijava za europske projekte suradnje je 23. studeni 2016. godine do 12:00 sati.

Podnositelji zahtjeva moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja (financijsku sposobnost) da bi održavali svoje aktivnosti tijekom razdoblja u kojem se projekt provodi i da bi sudjelovali u njegovom financiranju.

Organizacije koje podnose zahtjev moraju biti stručno osposobljene i imati kvalifikacije potrebne da završe predloženi projekt (operativna sposobnost).

Potprogramom Kultura nastoji se pružiti potpora projektima koji su najvećim dijelom usredotočeni na:

A. transnacionalnu mobilnost
B. razvoj publike
C.1. izgradnju kapaciteta – digitalizacija
C.2. izgradnju kapaciteta – novi poslovni modeli
C.3. izgradnju kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje

Ukupan proračun potprograma Kultura programa Kreativna Europa za razdoblje 2014. – 2020 iznosi 457,8 milijuna EUR. Ukupan iznos sredstava iz ovog poziva koja će biti dodijeljena tijekom 2017. godine iznosi oko 35.500.000,00 eura.

Više o natječaju pogledajte OVDJE.