Novosti

Poziv za predfinanciranje i međufinanciranje u okviru Programa Europa Plus

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
raspisuje ograničeni, ciljani
P O Z I V
za uspostavu Razvojne suradnje kroz jednokratne podrške za predfinanciranje i međufinanciranje u
okviru Programa Europa Plus

Nacionalna zaklada ovim Pozivom omogućuje predfinanciranje i međufinanciranje provedbe projekata ugovorenih u okviru Programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva iz Republike Hrvatske kroz Program Europa Plus te time rješava problem likvidnosti organizacija civilnoga društva i nesmetanu provedbu odobrenih im projekata iz strukturnih fondova Europske unije.

 

 

I. PREDFINANCIRANJE PROJEKATA
Mogućnosti i uvjeti korištenja programa utvrđeni su Uvjetima korištenja Programa Europa Plus za predfinanciranje, koja su sastavni dio natječajne dokumentacije.
Pravilima su utvrđeni sljedeći uvjeti i način odobravanja sredstava za predfinanciranje:
1. Korisnici predfinanciranja
2. Područja predfinanciranja
3. Način predfinanciranja
4. Vrsta i najviši iznos sredstava za predfinanciranje
5. Zahtjev za predfinanciranje
6. Procjena, kriteriji i odobravanje predfinanciranja
7. Ugovaranje i osiguranje povrata sredstava
8. Dinamika isplate
9. Povrat sredstava predfinanciranja
10. Izvještavanje
11. Dostupnost informacija o predfinanciranju

 

Prihvatljivi prijavitelji:
udruge (osim stranih udruga registriranih u RH)

zaklade koje su registrirane i djeluju u RH pod uvjetom da su nositelji ugovorenih projekata.
Na ovaj Poziv ne mogu se prijaviti udruge ili zaklade koje već koriste sredstva Europe Plus za međufinanciranje ili predfinanciranje.

 

Predfinanciranje se može zatražiti za projekte za koje je potpisan ugovor s Europskom komisijom odnosno s nadležnom provedbenom agencijom/ugovornim tijelom, a koji su ugovoreni:
a) tijekom 2015. godine i čije se aktivnosti
– većinskim dijelom provode tijekom 2016. godine
– provode najmanje tijekom 6 (šest) mjeseci u 2016. godini
b) tijekom 2016. godine
Najviši iznos predfinanciranja je do 75.000,00 kn za jedan ugovoreni projekt udruge ili zaklade s tim da će se jednoj organizaciji moći predfinancirati isključivo jedan projekt/program.

Ugovor o predfinanciranju sklapa se na rok do šest (6) mjeseci.

Rok za prijavu na ovaj ograničeni, ciljani Poziv je do 31. listopada 2016. godine.

 

 

II. MEĐUFINANCIRANJE PROJEKATA

Pravilima su utvrđeni sljedeći uvjeti i način odobravanja sredstava za međufinanciranje:
1. Korisnici međufinanciranja
2. Područja međufinanciranja
3. Način međufinanciranja
4. Vrsta i najviši iznos sredstava za međufinanciranje
5. Zahtjev za međufinanciranje
6. Procjena, kriteriji i odobravanje međufinanciranja
7. Ugovaranje i osiguranje povrata sredstava
8. Dinamika isplate
9. Povrat sredstava međufinanciranja
10. Izvještavanje
11. Dostupnost informacija o međufinanciranju

 

Prihvatljivi prijavitelji:
udruge (osim stranih udruga registriranih u RH)

zaklade koje su registrirane i djeluju u RH bez obzira jesu li nositelji ugovorenih projekata i/ili su suprijavitelji na istima.
Na ovaj Poziv ne mogu se prijaviti udruge ili zaklade koje već koriste sredstva Europe Plus za međufinanciranje ili predfinanciranje.
Međufinanciranje se može zatražiti za projekte za koje je potpisan ugovor s Europskom komisijom odnosno s nadležnom provedbenom agencijom/ugovornim tijelom, a koji su ugovoreni:
a) tijekom 2015. godine i čije se aktivnosti:
– većinskim dijelom provode tijekom 2016. godine
– provode najmanje tijekom 6 (šest) mjeseci u 2016. godini
b) tijekom 2016. godine
Najviši iznos međufinanciranja je do 75.000,00 kn za jedan ugovoreni projekt udruge ili zaklade s tim da će se jednoj organizacij moći međufinancirati isključivo jedan projekt/program.
Ugovor o međufinanciranju sklapa se na rok do šest (6) mjeseci.

Rok za prijavu na ovaj ograničeni, ciljani Poziv je do 31. listopada 2016. godine.

 

 

Način prijave zahtjeva za predfinanciranje i međufinanciranje

Prijava zahtjeva za predfinanciranje i međufinanciranje ugovorenih projekata podnosi se Nacionalnoj zakladi na propisanom obrascu koji je sastavni dio prijavne dokumentacije.

Cjeloviti zahtjev s popunjenim i ovjerenim obrascem u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u ili USB-u te preslikom Ugovora treba, isključivo poštom, uz napomenu “Europa Plus – međufinanciranje ili predfinanciranje” (ovisno za što se prijavljujete) poslati na adresu:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Štrigina 1a
10000 Zagreb
– Europa Plus – predfinanciranje ili međufinanciranje –

Specifična pitanja vezana uz prijave na ovaj Poziv mogu se postavljati na adresu e-pošte europaplus@zaklada.civilnodrustvo.hr ili putem telefaksa na broj 01/23 99 111.

 

Sve dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.