Novosti

Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Natječaj za podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«

Fond:Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 18.11.2015. do 7.6.2016.

Nadležno tijelo:Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje:poljoprivreda, šumarstvo

Prijavitelji:jedinice regionalne (područne) samouprave, šumari

Sažetak:

Prihvatljivi korisnici su:

1. šumoposjednici

2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika

3. trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i

4. jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016.

Detaljnije ovde – http://www.apprrr.hr/mjera-4—ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx