Novosti

Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini

 

Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom.

 

Na temelju ovog Programa, Hrvatska turistička zajednica  raspisala je Javne pozive za sljedeće mjere:

  • Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
  • Potpore događanjima i
  • Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija.

 

Rok za podnošenje kandidatura je 31. siječnja 2018. godine.

 

Dodatne informacije: potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

Više informacija o pojedinim javnim pozivima pronađite OVDJE.