Novosti

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Mladi

Datum otvaranja natječaja: 14.07.2016.
Rok za prijavu: 19.09.2016.
Iznosi sredstava €: 3.600.000

Prijavitelji: Udruge, Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zadruge, Osnovne škole, Srednje škole, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj.

Specifični ciljevi Poziva su:

1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te

2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo u:

Grupi aktivnosti 1 čine najmanje jedna udruga usmjerena na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, a koja u navedenom području (što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge) djeluje, odnosno je registrirana najmanje 1 godinu od dana prijave projektnog prijedloga na Poziv (prijavitelj) i jedna javna ustanova u socijalnoj skrbi ili zdravstvu (partner).

Grupi aktivnosti 2 čine najmanje jedna organizacija civilnoga društva koja je registrirana najmanje 1 godinu od dana prijave projektnog prijedloga na Poziv i jedna odgojno obrazovna ustanova (osnovna škola, srednja škola, učenički dom).

Prihvatljivi prijavitelji:

– udruga

– zaklada

– pravna osoba vjerske zajednice

Prihvatljivi partneri:

– odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole, učenički domovi)

– javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu

– javne ustanove iz područja zaštite okoliša i prirode

– socijalne zadruge registrirane kao neprofitne organizacije

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ukupna bespovratna sredstva: Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 HRK, a najviša 700.000,00 HRK unutar 1. grupe aktivnosti, odnosno 1.200.000,00 HRK unutar 2. grupe aktivnosti.

Prijave na natječaj primat će se od 14. srpnja 2016. do 19. rujna 2016. godine.