Novosti

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“;

Aktivnost 3d1.4. „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem  IKT–a“. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. veljače 2016., u ukupnoj vrijednosti 22.800.000 kuna. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima. Detaljnije informacije potražite na: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-u-podrucjima-s-razvojnim-posebnostima-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt/1281