Novosti

Objavljen natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

objavljuju natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Opći cilj: postizanje energetskih ušteda, smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora.

Svrha: doprinijeti ostvarenju ciljeva i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i trećem Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

Višestambena zgrada u smislu ovog Poziva je svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, koja ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade i koja čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu se pod jedinstvenom arhitektonskom cjelinom podrazumijeva konstruktivna, funkcionalna i oblikovna cjelina, koja sesastoji od jedne ili više dilatacija.

Sredstva će se dodijeljivati projektima za:

GRUPA 1 – Energetsku obnovu višestambenih zgrada i
GRUPA 2 – Horizontalne mjere.

Prihvatljivi prijavitelji su:

GRUPA 1 – ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade
GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Prihvatljive aktivnosti su:

GRUPA 1

-izrada energetskog pregleda i certifikata prije i nakon obnove;
-izrada glavnog projekta energetske obnove (i elaborata, ako je primjenjivo);
-provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije;
-stručni nadzor građenja u skladu sa Zakonom o gradnji;
-projektantski nadzor (ako je primjenjivo) i
-upravljanje projektom i administraciju.

GRUPA 2

-podršku korisnicima;
-vidljivost projekata i promidžbu energetske obnove višestambenih zgrada i
-izradu revizorskog izvješća.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

GRUPA 1

  • najniži iznos 100.000,00 kuna
  • najviši iznos 13.000.000,00 kuna.

-GRUPA 2

  • najniži iznos nije primjenjivo
  • najviši iznos 4.560.000,00 kuna.

Energetski pregled i energetski certifikat (prije i nakon obnove) glavni projekt energetske obnove (i elaborati, ako je primjenjivo) te upravljanje projektom i administracija sufinancirat će se sa 85% prihvatljivih troškova, dok će se za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te provođenje stručnog i projektantskog nadzora odobravati do 60% povrata investicije.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

za GRUPU 1 s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 16.01.2017.
za GRUPU 2 s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 16.12.2016.
Geografska ograničenja: projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske.

Tekst poziva kao i ostale materijale o objavljenom natječaju možete pronaći OVDJE.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati na adresu: ee.stambene@mgipu.hr