Novosti

Natječaji Upravnog odjela za gospodarstvo Zadarske županije

Upravni odjel za gospodarstvo Zadarske županije objavio je četiri natječaja za poduzetnike :

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna.
Javni pozivi su objavljeni na web stranici Zadarske županije, a otvoreni su do 30. lipnja 2017. godine.
Zahtjevi se predaje neposredno u pisarnicu Zadarske županije ili poštom preporučenom pošiljkom na slijedeću adresu:
Zadarska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
23000 Zadar Božidara Petranovića 8
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zadarske županije u Zadru, Liburnska obala 6/III, na tel. 023 350 360 i na e-mail: marica.nekic@zadarska-zupanija.hr
O rezultatima javnog poziva podnositelji zahtjeva biti će izvješteni do 30. rujna 2017. Davatelj potpore zadržava pravo kontrole namjenskogkorištenja sredstava te u slučajunenamjenskog korištenja zadržava prvo zatražiti povrat odobrenih sredstava.
Potpuni tekstovi natječaja i ostale informacije su dostupni OVDJE.