Novosti

Natječaji Ministarstva pravosuđa za udruge

Ministarstvo pravosuđa raspisuje javne pozive za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću:

u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2016. godinu, te

u području osnaživanja drugih organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela za 2016. godinu.

Rok za podnošenje prijava po oba javna poziva je 27. rujna 2016. godine. Prijave koje stignu iza navedenog roka neće se razmatrati.

 

JAVNI POZIV za prijavu projekata udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za prioritetno područje OSIGURAVANJE PRUŽANJA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U ŽUPANIJAMA U KOJIMA NISU OSNOVANI ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA sukladno aktivnostima navedenim u Pozivu i Uputama za prijavitelje.

Poziv i cjelokupnu dokumentaciju za provedbu Javnog poziva i prijavu projekata možete pronaći ovdje.

 

JAVNI POZIV za prijavu projekata udruga usmjerenih na osnaživanje drugih organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za prioritetno područje OSNAŽIVANJE DRUGIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PROVOĐENJEM EDUKACIJE, PRIJENOSOM ZNANJA I VJEŠTINA PRIMJENJIVIH U RADU SA ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA sukladno aktivnostima navedenim u Pozivu i Uputama za prijavitelje.

Poziv i cjelokupnu dokumentaciju za provedbu Javnog poziva i prijavu projekata možete pronaći ovdje.