Novosti

Natječaj za sufinanciranje mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Grad Zadar objavljuje Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2016. godinu. Ovim Natječajem omogućeno je vlasnicima/suvlasnicima postojećih obiteljskih kuća na području Grada Zadra sufinanciranje sljedećih mjera povećanja energetske učinkovitosti:

1.nabava i ugradnja solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje

2.povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice

3.zamjena stolarije vanjske ovojnice

4.nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu.

Građani će tijekom sljedećih 30 dana moći podnijeti prijavu Gradu Zadru za sufinanciranje jedne, više ili sve od navedenih mjera i tako ostvariti bespovratna sredstva u iznosu do 40% po pojedinoj mjeri.
Prijavni obrazac može se preuzeti s Internet stranica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, a uz prijavni obrazac, dodatna pojašnjenja mogu se dobiti osobno u prostorijama Grada Zadra na lokaciji Brne Krnarutića 13/III, soba 20 i 21, na e-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr   ili telefonski  na: 023/208-043 i  023/208-054.

Rok za predaju prijave s potrebnom dokumentacijom je 19. svibnja 2016. godine.

Poveznica na natječaj: Grad Zadar