Novosti

Natječaj za podmjeru 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

NATJEČAJ

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. provedbu tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

 

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Korisnici su jedinice lokalne samouprave

 

3. PRIHVATLJIVI PROJEKTI/OPERACIJE I OPĆI TROŠKOVI
Prihvatljivi projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste.
Opći troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

a) troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

b) troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova navedenih u točki a) ovoga stavka i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova.

Prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani uz ulaganje za koje je podnesen Zahtjev za potporu za Podmjeru 7.2. i 7.4. , a koji su nastali od 1. siječnja 2014. godine.

 

4. IZNOS I UDIO POTPORE

Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000 HRK.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.
Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama, najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama.
Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama, a najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

 

5. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu počinje teći od 4. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016.

Popis potrebne dokumentacije i ostale informacije možete pronaći OVDJE.
Pravilnik je dostupan OVDJE.