Novosti

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris

NATJEČAJ
za dodjelu sredstava Zaklade Adris

za sljedeće programe Zaklade:
ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima
STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja.

Za sve programe Zaklade propisani su OPĆI I POSEBNI KRITERIJI za odabir.

OPĆI KRITERIJI za dodjelu sredstava:
• kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
• originalnost, stupanj inovacije i napretka
• objektivna i transparentna financijska procjena
• doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
• strateška važnost projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa
• ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
• vrijednost ostalih prijavljenih projekata/programa.

Također, Zaklada raspisuje i natječaj za stipendije.

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do 29. svibnja 2017. godine, a podnose se isključivo na hrvatskom jeziku putem službenih obrazaca Zaklade. Obrasci se nalaze i mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Zaklade, a pozivom na brojeve telefona 01/3713-740 i 01/3713-722 može se zatražiti da budu poslani poštom na adresu tražitelja.

Prijavu s pripadajućom natječajnom dokumentacijom možete poslati na jedan od dva moguća načina:
1) internetom, na internetskoj stranici Zaklade www.adris.hr
ILI
2) poštom, na adresu:
ZAKLADA ADRIS – „Za natječaj”
Jagićeva 33
10 000 Zagreb.

Potpune informacije potražite OVDJE.