Novosti

“Naš doprinos zajednici” 2016

Cilj natječaja je podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala

Očekivani rezultati:

 • osmišljeno  15 građanskih  akcija  u  lokalnoj  zajednici  kojima  se  podiže  razina  kvalitete življenja u toj zajednici
 • povećana aktivnost građana kroz uključenost u osmišljavanje i provedbu građanske akcije i
 • iskorištenost lokalnih potencijala za podizanje kvalitete života u zajednici kroz uključivanje lokalnog javnog i profitnog sektora.

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • udruge,
 • zaklade i
 • ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.)
registrirane u RH s akcijom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj organizaciji/instituciji. Organizacije koje se mogu javiti na ovaj natječaj  moraju imati sjedište osnovne organizacije na području Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.
Svaka  organizacija  civilnoga  društva  ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako organizacija pošalje više od jedne prijave u ovom natječaju, sve će prijave biti odbijene iz nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.
Način prijave detaljno je opisan u točki 9. Uputa za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti, s obzirom da se prijave dostavljaju kroz sustav www.financijskepodrske.hr.
Prijave koje neće biti poslane na propisanim obrascima Zaklade ili na drugi način podnesene prijave  protivno  uvjetima ovog Natječaja, neće se razmatrati sukladno sljedećim kriterijima:
 • kvaliteta akcije;
 • neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnoga društva;
 • organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu akcije;
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata akcije;
 • inovativnost akcije;
 • uključenost građana i
 • udio volonterskog rada.

Visina financijske podrške: do 13.000,00 kn.

Rok prijave je 15. listopada 2016. godine.

Trajanje građanske akcije: do 3 mjeseca, u razdoblju od 1. siječnja do 30.lipnja 2017. godine.