Novosti

Javni poziv zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2019. godinu

 

 

Radovi u šumama šumoposjednika:

 

 1. priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu;
 2. popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina i to u jednodobnim sjemenjačama do dvadesete godine starosti, odnosno u sastojinama mekih listača i panjača do desete godine starosti, a u raznodobnim sjemenjačama, u sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje do dvadesete godine starosti grupe;
 3. prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja;
 4. pošumljavanje sječina nakon čistih sječa;
 5. sanacija piljevina;
 6. resurekcije degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik;
 7. pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama;
 8. priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura;
 9. zaštita od štetnih organizama i požara i
 10. sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima.

Točka 9. odnosi se samo na rad radnika kod:

 • suzbijanja biljnjih bolesti;
 • suzbijanja biljnih štetnika;
 • suzbijanja glodavaca;
 • podizanja, održavanja i uklanjanja zaštitnih ograda;
 • zaštite od divljači i domaćih životinja te orezivanja donjih grana u kuklturama i sastojinama crnogorice.

 

Da bi šumoposjednik mogao podnijeti zahtjev mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika.

 

Zahtjevi se podnose na propisanim  obrascima  uz propisanu dokumentaciju u područne urede Savjetodavne službe do 31. prosinca 2018. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE