Novosti

Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrtaza organizaciju manifestacija/znanstveno stručnih skupova i nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2017. godini.

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr).

Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je do 15.7.2017.

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:

  • 1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, turističke zajednice gradova, općina i županija
  • 2. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva).

Korisnici se mogu udružiti u zajednicu ponuditelja.

Korisnik može ostvariti pravo sufinanciranja:

  • 1. za znanstveno – stručne – skupove i gospodarske manifestacije: – do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera – do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju državnog karaktera – do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera – do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup ili gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera
  • 2. za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 kuna.

Više detalja pronađite OVDJE.