Novosti

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2018. godinu

JAVNI POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2018. godinu

U javne potrebe u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2018. godinu uvrstit će se programi, djelomično ili u cijelosti:

  1. KULTURA
  2. PROSVJETA
  3. SPORT
  4. TEHNIČKA KULTURA

Prijave projekata i programa u kulturi, tehničkoj kulturi, predškolstvu, osnovnom i srednjem školstvu podnose:

  • ustanove,
  • umjetničke organizacije,
  • samostalni umjetnici
  • te ostale pravne i fizičke osobe, ukoliko se njihovi projekti i programi odnose na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu.

Pravo prijave projekata i programa u sportu imaju pravne osobe sa sjedištem u Zadarskoj županiji koje su registrirane za djelatnost sporta.

Prijedlozi programa/projekata moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na službenoj web stranici Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr).

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s javnim pozivom dostavljaju se na adresu:

 Zadarska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Božidara Petranovića 8

23000 Zadar

 Rok za dostavu prijava je 2. studenog 2017. godine.

Potpuni tekst natječaja, uvjete, obrasce i ostalo potražite OVDJE.