Novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje HOP-a s područja zadarskih otoka za 2017. godinu

U svrhu promicanja Hrvatskog otočnog proizvoda, poticanja razvoja otočne proizvodnje i jačanja konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu financiraju se i sufinanciraju slijedeće aktivnosti:

1. Ishođenje oznake HOP,

2. Sudjelovanje nositelja oznake HOP na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu.

Korisnici sredstava

Pravo na sredstva Grada Zadra mogu ostvariti pravne i fizičke osobe -otočni proizvodači ako:

  • podnesu obrazac Zahtjeva za korištenje sredstava, sukladno objavljenom Javnom pozivu,
  • imaju sjedište na otocima lž, Rava, Ist, Molat, Silba, Olib i Premuda,
  •  svoju djelatnost obavijaju na navedenim otocima,
  • kandidiraju svoj proizvod Ministarstvu regionainog razvoja i fondova Europske unije za dobivanje oznake HOP i/ili su postojeći nositelji oznake HOP,
  • ne ostvaruju potporu za istu namjenu po drugom javnom pozivu natječaju Grada Zadra,
  • nemaju dugovanja prema Gradu Zadru.

Grad Zadar će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva potpore otočnim proizvodačima u iznosu za :

  • ishodenje oznake HOP, 100% stvarnih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna po korisniku za sve kandidirane proizvode,
  • Sudjelovanje otočnih proizvodača nositelja oznake HOP na sajmovima i manifestacijama u zemiji i inozemstvu: 50% stvarnih troškova, a najviše do 4.000,00 kuna po korisniku za sve manifestacije i/ili sajmove.

Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom se šalju do 28.12.2017.  odnosno o iskorištenosti predviđenih sredstava na adresu:

Grad Zadar
Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša

Narodni trg 1

23 000 Zadar

Za sva pitanja vezana za natječaj možete možete se obratiti na otoci.okolis@grad-zadar.hr ili 023/208 077.

Sva dokumentacija i potpuni tekst natječaja je dostupan OVDJE.