Novosti

Javni poziv za otkup knjiga – Ministarstvo kulture

Ministarstvo kulture raspisalo je Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2016. godini.

1. Predmet javnog poziva

Ministarstvo kulture otkupljivat će knjige domaćih izdavača, i to:

  • djela suvremene domaće književnosti
  • prijevode suvremene svjetske književnosti
  • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost
  • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade
  • djela suvremene domaće i prijevodne publicistike

Otkupljivat će se izdanja objavljena tijekom 2015. i 2016. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na http://www.min-kulture.hr/propisi/).

Ministarstvo kulture neće otkupljivati udžbenike, priručnike, ponovljena i komercijalna izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde. Neće se otkupljivati izdanja nakladnika koji nisu dostavili obvezne primjerke Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

2. Korisnici potpore

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Način prijave

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: http://www.min-kulture.hr/prijavnice/.

Elektronički popunjene prijavnice treba ispisati, potpisati i ovjeriti pečatom te uz obvezne priloge dostaviti na adresu:

Ministarstvo kulture

Sektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost

Runjaninova 2

10000 Zagreb

Obvezni prilozi:

  • tiskani primjerak objavljene knjige
  • podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
  • potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim  primjercima

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 14. studenoga 2016. godine.

 

Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Primjerci knjiga dostavljeni u prilogu ponudi neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućeni narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.

 

Više informacija o samom javnom pozivu i upute za prijavitelje možete pronaći ovdje.