Novosti

JAVNI POZIV za kandidiranje prema programu “Potpore događanjima” u 2017. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Zadarske županije i Zadarske županije za događanja na teritoriju Zadarske županije kao motiva dolazaka turista na destinaciju, te stvaranja dodatne ponude, poglavito u pred i posezoni.

U tu svrhu će se podupirati;

 • DOGAĐANJA koja su MOTIV DOLAZAKA turista na destinaciju
 • DOGAĐANJA koja stvaraju DODATNU PONUDU i AUTOHTONI UGOĐAJ na destinaciji

Namjena sredstava:

Isključivo za događanja koja se održavaju u 2017. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
 • najam prostora za održavanje događanja,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza vezanog uz organizaciju događanja,
 • troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • troškove promocije događanja i izrade promo-materijala (brošure, letci, filmovi, DVD-i i sl.)
 • usluge zaštitarske službe,
 • druge opravdane troškove neposredne organizacije događanja.

 

Korisnici sredstava:

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to:

 1. trgovačka društva
 2. obrti
 3. javne ustanove
 4. turističke zajednice

 

Prihvatljivost troškova:

TZZŽ može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

 

Način i rok podnošenja dokumentacije:

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se u:

 •  elektronskom obliku i u
 •  tiskanom obliku

Rok za podnošenje kandidatura je 14. veljače 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 14. veljače 2017. godine).

Sve dodatne informacije možete dobiti  isključivo na e-adresu: info@zadar.hr najkasnije do 12. veljače.

 

Tekst natječaja, detalji prijave i obrasce možete pronaći OVDJE.