Novosti

Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod” – 2017. godina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod”, a održane su odnosno održat će se od 1. studenoga 2016. do 1. studenoga 2017.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe;

  • trgovačka društva,
  • obrti,
  • zadruge,
  • udruge, u
  • stanove,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te
  • ostale pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Najviši iznos koji se jednom organizatoru za jednu manifestaciju može odobriti putem ovog Javnog poziva je 20.000,00 kuna.  
Prijave se šalju preporučeno s povratnicom na adresu:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, Račkoga 6, 10 000 Zagreb, s naznakom “Ne otvaraj- javni poziv MANIFESTACIJE HOP” i adresom podnositelja na poleđini omotnice.

Rok za podnošenje prijava je 14. srpnja 2017.

Dodatne informacije, obrasci i ostalo možete pronaći OVDJE.