Novosti

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA (neobvezujući) ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJA ZDRAVSTVENO – TURISTIČKOG CENTRA BIOGRAD

Predmet neobvezujućeg javnog poziva je iskazivanje interesa dostavom pisma namjere za realizaciju projekta izgradnje Zdravstveno – turističkog centra Biograd, ukupne površine od 57.812 m² u vlasništvu Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru.
Projekt izgradnje Zdravstveno – turističkog centra uz Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na moru može uključiti sve ili pojedine od komponenti u nastavku:

1. Izgradnja zdravstvenog trakta: specijalističke ambulante, prostorije za obavljanje fizikalne rehabilitacije, dijagnostike i terapijskog liječenja, vježbaonice;
2.  Izgradnja wellness trakta: unutarnji i vanjski bazeni s whirpoolom i masažnim ležištima, te terapeutski bazen za osobe s poteškoćama u kretanju, saune, masažna studija, fitness prostorije;
3.   Izgradnja rekreacijske zone: igrališta, trim staze, itd.;
4.   Adaptacija i uređenje okolišnog prostora i
5.   Izgradnja smještajnih kapaciteta.

Za predmetni projekt izgradnje Zdravstveno – turističkog centra Biograd postoji i idejno arhitektonsko urbanističko rješenje. Postojeća projektna dokumentacija nije obvezujuća. Ponuditelj može predložiti svoje idejno rješenje temeljem kojeg je moguće ishoditi građevinsku dozvolu.
U slučaju raspisivanja obvezujućeg javnog poziva, predloženo novo idejno rješenje mora biti odobreno od strane vlasnika zemljišta i mora biti u skladu s dokumentima prostornog uređenja.
Pravo na višegodišnji zakup, koncesiju ili pravo građenja ponuditelj može ostvariti sklapanjem ugovora na rok do 30 godina (uz mogućnost produženja roka do 50 godina).
Pismo s iskazom interesa mogu predati domaće i strane pravne i fizičke osobe.
Iskazivanje interesa mogu zajednički podnijeti dvoje ili više zainteresiranih ponuditelja koji djeluju kao konzorcij (skupina ponuditelja) ili ponuditelji koji za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene.

Sve ostale važne informacije vezane uz ovaj Javni poziv možete pronaći na slijedećoj poveznici:
http://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-menu/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji