Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2017. godinu

Grad Zadar je raspisao JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2017. godinu

 

1.TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

 

Tradicijski obrti su:

 • bačvar, bakrokotlar, četkar, dimnjačar, kišobranar, kitničar, klobučar, knjigoveža,
 • košarač (izrada predmeta od slame i pruća), kovač, brusač, krznar, lončar, mlinar, pećar (izrada i slaganje keramičkih peći), postolar (ručna izrada i popravak obuće),
 • remenar, torbar (proizvodnja i popravak predmeta od kože), restauriranje, svjećar, medičar, licitar, tkanje na tkalačkom stanu,
 • urar (isključivo održavanje i popravci), užar, vlasuljar, izrada suvenira na tradicionalan način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), fotograf (isključivo održavanje i popravci), servis i popravak fotoaparata i optičkih uređaja,
 • čokolatijer (ručna izrada čokoladnih delikatesa) i druge djelatnosti koje se obavljaju na tradicionalan način.

Umjetnički obrti su:

 • puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, lijevanje (odljevi umjetničkih predmeta),
 • puškar (izrada i popravak unikatnog oružja), graditelj glazbala, zlatovez i čipkarstvo,
 • izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar – filigranist, ručno kovanje – umjetnička bravarija.

Pored gore navedenih obrta potpore će se, prema prijedlogu Povjerenstva, dodjeljivati i za razvoj drugih tradicijskih i umjetničkih obrta.

2. KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora su:

 • obrtnici,
 • vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području grada Zadra, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i koji obavljaju djelatnost s popisa tradicijskih i umjetničkih obrta

3. NAMJENA I IZNOSI POTPORA

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

 • poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru,
 • financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,
 • edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika,
 • izlaganje na specijaliziranim sajmovima,
 • izrada promidžbenog materijala,
 • financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru (električna energija, plin, voda, odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak),
 • stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.

Sredstva potpore dodjeljuju se za aktivnosti provedene u kalendarskoj godini u kojoj je raspisan javni poziv.

U 2017. godini najviše se može dodijeliti 20 potpora.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna godišnje.

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima“ uz koji se prilaže tražena dokumentacija, a podnose se dok traje javni poziv.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu:

Grad Zadar, Prijava na Javni poziv – Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, Narodni trg 1, 23000 Zadar

 

Potpuni tekst natječaja, uvijeti, dokumentacija i ostalo je dostupno OVDJE.