Novosti

Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta dodjeljuju se u skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore,
člankom 26. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 32/02 i 33/06), Zakonom
o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14) i Uredbom o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radni h mjesta (Narodne novine, broj 77/06 i 66/07-u nastavku teksta: Uredba).

U skladu s gore navedenom pravnom regulativom potpore male vrijednosti dodjeljuju se
poduzetnicima u svim sektorima osim: poduzetnicima u sektorima ribarstva i  akvakulture kako je  uređeno Uredbom Komisije (EU) br. 104/2000ˡ, te poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda navedenihbu Prilogu 1 Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Davatelj potpore, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.
Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe –obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.
Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:
– da imaju sjedište na otocima
– da obavljaju djelatnost na otocima
– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%
i
– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično)

Cijeli tekst natječaja i dokumentacija nalaze se OVDJE