Novosti

JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2016.

 Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata.

 1. Sredstva su namijenjena za:
 1. Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi temeljen/i na:
 • povezivanju javnog, privatnog sektora i znanosti (razvoja)
 • pozitivnim učincima u zaštiti okoliša
 • uvođenju novih tehnologija
 • uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.)
 1. Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT – elektronika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)
 1. Jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u suradnji s privatnim sektorom kroz:
 • Suradnja s međunarodnim obrazovnim centrima izvrsnosti (prekogranična i transnacionalna suradnja)
 • Aktivnosti razvijanja programa cjeloživotnog učenja
 • drugo
 1. Novi oblici promocije:
 • branding
 • uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.)
 • drugo
 1. Unapređenje procesa upravljanja destinacijom kroz:
 • povezivanje dionika u turizmu destinacije
 • klasteri
 • drugo
 • Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska  (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Svaka škola (prijavitelj i/ili partner) može prijaviti samo jednog mentora na projektu.

 1. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva:   400.000,00 kn
 1. Iznos zatraženih sredstava može biti najviše: 20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 prijavitelj (škola)

40.000 kn ukoliko se prijavljuju 2 ili više prijavitelja (partneri)

Prijavitelj  po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

 1. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt.
 • Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekata:
 • Opisni obrazac prijave ispunjen isključivo na računalu, potpisan i ovjeren
 • Obrazac proračuna projekta ispunjen isključivo na računalu
 • Izjava o partnerstvu (ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu)
 • Dokaz o pravnom statusu za nositelja i sve partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)
 • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana) za nositelja i sve partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)
 • Dokaz da je voditelj projekta/profesor-mentor zaposlenik škole prijavitelja (u slučaju partnerstva, za sve mentore)

 

 • Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije programa/projekta, kao i kontrole namjenskog trošenja sredstava.

 

 1. Prijave dostaviti na adresu: Ministarstvo turizma, 10000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Prijava na javni poziv – R.br. 1180 „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2016“ – ne otvarati“.

 

 1. Neće se uzeti u razmatranje prijave:

 

 • Ukoliko je prijava poslana izvan roka navedenog u Uputama

 

 1. Javni poziv otvoren je do 20. travnja 2016. godine

 

 

 • Upute za prijavitelje i cjelovita natječajna dokumentacija sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljeni su na internet stranicama Ministarstva turizma: mint.hr .